bilsot - AMATEUR PHOTOGRAPHER - ...Λείπει μια Καρυάτιδα! Μα εμείς θα την φέρουμε πίσω!

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Το γκάτζετ άλλαξε δίπλα και φιλοξενεί τον μεγάλο σατυρικό ποιητή Γ.ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΛΛΑΣ.

Ένα είναι σίγουρο ότι εδώ και δύο τουλάχιστον αιώνες οι Έλληνες δεν έχουμε αλλάξει στο παραμικρό! Ιδού πώς μας σκιαγραφούσε, ο απολαυστικός σατυρικός ποιητής μας Γ.Σουρής:
(Επέλεξα τρία ποιήματά του και τ'αντέγραψα ακριβώς με την ορθογραφία της εποχής και με νοσταλγική διάθεση για όλες τις ξεχασμένες ψιλές και δασείες και  τις παραχωμένες οξείες και περισπωμένες...)
Ἀρχηγοί
Τοῦ Διογένη πιάσετε ἀμέσως τὸ φανάρι,
κι᾿ ἐλᾶτε νὰ γυρέψουμε κανέναν ἀρχηγό·
ἀλλὰ καθένας μας, θαρρῶ, εἶν᾿ ἄξιος νὰ πάρῃ
τὴν ἀρχηγίαν κόμματος, ἀκόμη δὰ κι᾿ ἐγώ.
Γιὰ τὰ πρωτεῖα ξεψυχᾷ κάθε Ρῳμιὸς λεβέντης,
μόνον αὐτὸς πρωθυπουργός, μόνον αὐτὸς ἀφέντης.

Τί ἀρχηγῶν κατακλυσμός! ... κι᾿ οἱ ἕλληνες ἐκεῖνοι,
ποὺ τὸν καφφέ των βερεσὲ εἰς τὰ Χαυτεῖα πίνουν,
ἂν ἀρχηγίαν ἔξαφνα κανένας τοὺς προτείνῃ,
δὲν θὰ διστάσουν βέβαια καὶ Ἀρχηγοὶ νὰ γίνουν.
Κι᾿ αὐτὸς ὁ ἕσχατος Ρωμηὸς γιὰ ὅλα κάτι ξέρει,
ἕλληνος τράχηλος ποτὲ ζυγὸν δὲν ὑποφέρει.

Ἰδοὺ νταῆς φουστανελλᾶς μὲ φέσι καὶ σελάχι!
ποιὸς ξέρει ἂν Πρωθυπουργὸς δὲν γίνῃ καμμιὰ ᾿μέρα;
ποιὸς ξέρει πόσα σχέδια καὶ ἀπαιτήσεις θἄχη,
καὶ ἂν τὴν διπλωματικὴ δὲν συνταράξῃ σφαῖρα;
Ὤ! ναί! ποτὲ τὸν ἕλληνα μὴ θεωρῆτε πτῶμα...
σ' ὅλους θὰ ἔλθη ἡ σειρὰ νὰ κυβερνήσουν κόμμα.

Μᾶς λείπει ἕνας ἀρχηγός;... πενήντα ξεφυτρώνουν,
τὸ ἕνα κόμμα χάνεται;... θὰ ἔβγουν ἄλλα δέκα·
ὅλοι γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχηγοῦ μαλώνουν,
κι᾿ ἴσως ἀργότερα μᾶς βγῇ ᾿στη  μέση καὶ γυναίκα.
Ἀλλὰ κι᾿ ἐγὼ ὁ ἀφανὴς τῶν Ἀθηνῶν πολίτης
ἐλπίζω πὼς καμμιὰ φορὰ θὰ γίνω Κυβερνήτης.

Ἐμπρός! μὲ πόζα ἀρχηγοῦ καθένας ἂς προβάλλη,
ἀπ᾿ ὅλους ἂς κυβερνηθῆ ἡ προσφιλὴς Ἑλλάς·
ἂς γίνῃ ὁ Ἡμέτερος, ἂς γίνουν ὅμως κι᾿ ἄλλοι,
ἂς γίνῃ κι ὁ Κατσικαπῆς κι᾿ αὐτὸς ὁ Μπουλελᾶς.
Ἂς πλημμυρίσῃ μ᾿ ἀρχηγοὺς τὸ ἔθνος πέρα πέρα,
ἂς μᾶς σηκώσῃ ἔξαφνα καὶ ἡ Ροζοῦ παντιέρα.
Μονάχα ἕνας βασιλεὺς μὴ μένη  στὸ Παλάτι,
πενῆντα δυὸ τουλάχιστον ἂς ἦνε βασιλεῖς,
ὅλοι ἂς ἔβγουν κύριοι  στῶν ἄλλων τὸ γεινάτι,
κι᾿ ὀγδόντα πέντε Πρόεδροι ἂς γίνουν τῆς Βουλῆς.
Ὅλοι τρανοὶ πολιτικοί, κανένας ἰδιώτης,
ὅλοι ποζάτοι στρατηγοί, κανένας στρατιώτης!

Ὁ Ῥωμηός
Στὸν καφενὲ ἀπ᾿ ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος,
τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ,
καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος,
κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ.

Σὲ μία καρέκλα τὅνα ποδάρι μου τεντώνω,
τὸ ἄλλο σὲ μίαν ἄλλη, κι ὀλίγο παρεκεῖ
ἀφήνω τὸ καπέλο, καὶ ἀρχινῶ μὲ τόνο
τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική.

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί οὐρανὸς ! τί φύσις !
ἀχνίζει ἐμπροστά μου ὁ καϊμακλῆς καφές,
κι ἐγὼ κατεμπνευσμένος γιὰ ὅλα φέρνω κρίσεις,
καὶ μόνος μου τὶς βρίσκω μεγάλες καὶ σοφές.

Βρίζω Ἐγγλέζους, Ρώσους, καὶ ὅποιους ἄλλους θέλω,
καὶ στρίβω τὸ μουστάκι μ᾿ ἀγέρωχο πολύ,
καὶ μέσα στὸ θυμό μου κατὰ διαόλου στέλλω
τὸν ἴδιον ἑαυτό μου, καὶ γίνομαι σκυλί.

Φέρνω τὸν νοῦν στὸν Διάκο καὶ εἰς τὸν Καραΐσκο,
κατενθουσιασμένος τὰ γένια μου μαδῶ,
τὸν Ἕλληνα εἰς ὅλα ἀνώτερο τὸν βρίσκω,
κι ἀπάνω στὴν καρέκλα χαρούμενος πηδῶ.

Τὴν φίλη μας Εὐρώπη μὲ πέντε φασκελώνω,
ἀπάνω στὸ τραπέζι τὸν γρόθο μου κτυπῶ...
Ἐχύθη ὁ καφές μου, τὰ ροῦχα μου λερώνω,
κι ὅσες βλαστήμιες ξέρω ἀρχίζω νὰ τὶς πῶ.

Στὸν καφετζῆ ξεσπάω... φωτιὰ κι ἐκεῖνος παίρνει.
Ἀμέσως ἄνω κάτω τοῦ κάνω τὸν μπουφέ,
τὸν βρίζω καὶ μὲ βρίζει, τὸν δέρνω καὶ μὲ δέρνει,
καὶ τέλος... δὲν πληρώνω δεκάρα τὸν καφέ.

Ὁ Ῥωμηὸς στὸν Παράδεισο
                                                 Θεούλη μου, τί σοῦ ῾λθε νὰ μ᾿ ἁγιάσεις;
νομίζεις πῶς θὰ μ᾿ ἔμελλε καθόλου,
ἂν ἤθελες κι ἐμένα νὰ κολάσεις
καὶ μ᾿ ἔστελνες παρέα τοῦ διαβόλου;
Μ᾿ ἀρέσει ὁ Παράδεισος, ἀλήθεια,
χωρὶς δουλειὰ σκοτώνω τὸ καιρὸ
βλέπω ἁγίους γύρω μου σωρό,
διαβάζω συναξάρια, παραμύθια,
κι ἀκούω καὶ τραγούδια θεϊκά,
μά, ἔλα ποὺ δὲν ἔχετε συνήθεια,
νὰ λέτε κι ἕνα δυὸ πολιτικά!
Σὺ κυβερνᾷς γιὰ πάντα μὲ γαλήνη
κι ὥρα ἀπ᾿ τὸ θρόνο σου δὲ πέφτεις...
Ἂς ἦταν δυνατὸν Θεὸς νὰ γίνει
καὶ ἄλλος σὰν ἐσένα, λίγο ψεύτης,
νὰ μοιρασθεῖ τῶν οὐρανῶν τ᾿ ἀσκέρι,
νὰ πᾶνε καὶ μ᾿ ἐκεῖνον οἱ μισοί,
νά ῾ρχεται αὐτός, νὰ πέφτεις σύ,
νὰ γίνεται λιγάκι νταραβέρι...
Μὰ ὅλα ἐδῶ εἶναι τακτικά,
ὁ οὐρανὸς Θεὸ ἐσένα ξέρει,
καὶ δὲ μιλοῦν πολιτικά!
Ἐδῶ ποὺ μ᾿ ἡσυχία ὅλοι ζοῦνε,
γιὰ μένα εἶναι κόλαση μεγάλη,
πολιτικὰ τ᾿ αὐτιά μου ἂς ἀκοῦνε,
κι ἂς εἶμαι καὶ στὴ κόλαση, χαλάλι!
Ἂν εἶχες εἰς τὸ νοῦ νὰ μὲ κολάσεις,
καὶ μ᾿ ἔφερες κοντά σου γιὰ ποινή,
νά! κόλαση γιὰ ῾μὲ ἀληθινή...
Μά, φθάνει πιά, Θεέ μου, μὴ μὲ σκάσεις,
καὶ διῶξε με στὸ λέω παστρικά,
γιατὶ ἀλλιῶς στιγμὴ δὲ θὰ ῾συχάσεις...
Μονάχος θὰ μιλῶ πολιτικά!
Λίγα λόγια για τον ποιητή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ (1852-1919)


Ο Γεώργιος Σουρής γεννήθηκε στη Σύρο και καταγόταν από τη μεριά του πατέρα του από τα Κύθηρα και από τη μεριά της μητέρας του από τη Χίο. Η οικογένειά του φιλοδοξούσε να σπουδάσει ο Γεώργιος Θεολογία, οι οικονομικές συνθήκες ζωής τους όμως δεν το επέτρεψαν. Παρακολούθησε εγκύκλια μαθήματα στη γενέτειρά του και μαθήματα γυμνασίου στην Αθήνα ως το 1870, οπότε τέλειωσε το σχολείο και έφυγε για τρεις μήνες στο Ταγκαρόγκ της Ρωσίας για να εργαστεί ως υπάλληλος σιτεμπόρου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στράφηκε προς το χώρο του θεάτρου, συμμετέχοντας σε παραστάσεις ερασιτεχνικών θιάσων (σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων είχε συμμετάσχει σε μια παράσταση τραγωδίας στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού). Η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία ξεκίνησε γύρω στο 1872, όταν δημοσίευσε ποιήματα στο περιοδικό Φως. Ακολούθησε το 1873 η έκδοση της ποιητικής συλλογής Συλλογή Λυρικών Ασμάτων και της κωμωδίας:" Από γαμβρός παράνυμφος" ενώ σταθμός στην πορεία του υπήρξε η έκδοση της σατιρικής ποιητικής συλλογής του "Τα τραγούδια μου", που τιμήθηκε με έπαινο στο Βουτσιναίο διαγωνισμό το 1876. Το 1879 ξεκίνησε μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, από την οποία δεν κατόρθωσε όμως να αποφοιτήσει, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε σε περιοδικά και εφημερίδες (Αριστοφάνης, Ραμπαγάς, Αρχίλοχος).
Το 1881 παντρεύτηκε τη Μαρία Κωνσταντινίδου. Το σπίτι τους στην οδό Πινακωτών 15 (σημερινή Χαρ.Τρικούπη) υπήρξε ένα από τα γνωστότερα αθηναϊκά φιλολογικά σαλόνια. Συνέχισε να δημοσιεύει και να εκδίδει ποιήματα ως το 1902, από τα οποία αξίζει να αναφερθούν οι σατιρικές συνθέσεις του Φασουλής φιλόσοφος και Δον Ζουάν που ανήκουν στην εξάτομη ποιητική συλλογή του Ποιήματα (1882-1902). Το πιο γνωστό έργο του Σουρή ωστόσο είναι η έκδοση του έμμετρου εβδομαδιαίου σατιρικού περιοδικού Ο Ρωμηός, που πρωτοκυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου του 1883 και διήρκεσε με δύο προσωρινές διακοπές ως τις 17 Νοεμβρίου του 1918. Στο Ρωμηό έγραφε σχεδόν αποκλειστικά μόνο ο Σουρής (εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια άρθρα του Δημητρίου Κόκκου στα πρώτα φύλλα). Η σάτιρα των άρθρων του στρεφόταν κατά πάντων, ακόμη και ισχυρών κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Ενδεικτική είναι η δίωξη που υπέστη ο Σουρής το 1897 με αφορμή σατιρικούς του προσώπου της βασίλισσας Όλγας στίχους του. Το 1886 παρασημοφορήθηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη και το 1906 προτάθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Το 1915 τιμήθηκε με το βασιλικό μετάλλιο των Γραμμάτων και των Τεχνών. Παράλληλα δεν έπαψε να ασχολείται με το θέατρο. Έγραψε έμμετρα θεατρικά έργα, κάποια από τα οποία (όπως η Χειραφέτησις, η Περιφέρεια και το Δεν έχει τα προσόντα) παραστάθηκαν με επιτυχία και πραγματοποίησε μια έμμετρη μετάφραση της κωμωδίας του Αριστοφάνη Νεφέλαι, η οποία ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1900 και στην Αίγυπτο το 1901 με δική του σκηνοθεσία. Στο τεράστιο σε όγκο έργο του περιλαμβάνονται επίσης άρθρα και δημοσιεύματα στα Ημερολόγια του Ρωμηού. Ο Γεώργιος Σουρής υπήρξε πολύ δημοφιλής στο πλατύ κοινό, λόγω του ευφυούς ευθυμογραφικού περιεχομένου των κειμένων του και της γλώσσας του, που αποτελεί μείγμα δημοτικής με τύπους της καθαρεύουσας. Η κριτική, σύγχρονή του και μεταγενέστερη διχάστηκε σε αμφισβητίες (όπως οι Παλαμάς και Ψυχάρης) και υποστηρικτές του (όπως ο Ξενόπουλος και ο Μάρκος Αυγέρης).
(. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα δημοσιεύματα Βαλέτας Γ.Μ., «Σουρής Γεώργιος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια22. Αθήνα, Πυρσός, 1933, Γιαλουράκης Μανώλης, «Σουρής Γεώργιος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. , Μερακλής Μ.Γ., «Γεώργιος Σουρής», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.406-409. Αθήνα, Σοκόλης, 1977 και Σολωμού Αλίκη «Σουρής Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό9α. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988.)


38 σχόλια:

Βάσσια είπε...

Καλημέρα :-)

Ο Σουρής λοιπόν είναι ένας ποιητής που τον γνώρισα στο δημοτικό ακόμη, από τον θείο μου. Λάτρης του, μας μάζευε τα παιδιά γύρω του και μας διάβαζε Σουρή. Τον έκανε ευτυχισμένο βρε παιδί μου ... διάβαζε τα σατιρικά του ποιήματα και γελούσε ως τα μάτια του.

Εμείς αργότερα καταλάβαμε τι έλεγε ο ποιητής...

Καλή Κυριακή, με τον Γ. Σουρή επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.
:-)

IonnKorr είπε...

Πράγματι μένεις άναυδος από την μη-αλλαγή της κατάστασης.

Στὸν καφενὲ ἀπ᾿ ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος,
τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ,
καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος,
κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ.

Σὲ μία καρέκλα τὅνα ποδάρι μου τεντώνω,
τὸ ἄλλο σὲ μίαν ἄλλη, κι ὀλίγο παρεκεῖ
ἀφήνω τὸ καπέλο, καὶ ἀρχινῶ μὲ τόνο
τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική.

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί οὐρανὸς ! τί φύσις !
ἀχνίζει ἐμπροστά μου ὁ καϊμακλῆς καφές,
κι ἐγὼ κατεμπνευσμένος γιὰ ὅλα φέρνω κρίσεις,
καὶ μόνος μου τὶς βρίσκω μεγάλες καὶ σοφές.

Βρίζω Ἐγγλέζους, Ρώσους, καὶ ὅποιους ἄλλους θέλω,
καὶ στρίβω τὸ μουστάκι μ᾿ ἀγέρωχο πολύ,
καὶ μέσα στὸ θυμό μου κατὰ διαόλου στέλλω
τὸν ἴδιον ἑαυτό μου, καὶ γίνομαι σκυλί.


Ας αλλάξουμε μερικές λέξεις:

καφενές ~ Cafe
καπέλο ~ κινητό
καφες ~ Frape
μουστάκι ~ μούσι (για ωρισμένους)

και

φτάσαμε στην εποχή μας.

Τι Αριστοφάνης, τι Σουρής, τι Λαζόπουλος??

Υ.Γ. Kαι τι IonnKorr, xa..xa..

kariatida62 είπε...

@Βάσσια:Tι κάνεις; Κοίταξε σύμπτωση και εγώ απο το πιο αγαπημένο μου θείο τον έμαθα σε πολύ μικρή ηλικία και όπως λες και συ δεν καταλάβαινα τότε πολλά απο τους στοίχους του!
Επίκαιρος δεν λες τίποτα!
Καλά να περνάς κι'εσύ!

kariatida62 είπε...

@ΙοnnKorr:Αμ το άλλο δίπλα στο γκάτζετ το διάβασες;Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ'όλη την γη μοναδικό
εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νάχει επτά πρωυθυπουργούς
Ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα
Νάχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον Κλέφτη να γυρεύουνε;
Λες και περιέγραφε την κατάσταση όπως είχε και έχει μέχρι σήμερα!!!
Δεν έχω βρει κάποιο όπως άλλο όμως που να περιγράψει την κατάσταση που θάρθει στις επόμενες μέρες!
Καλά δεν το συζητώ ένας ο Αριστοφάνης,ένας ο Σουρής και τώρα στα ΜΜΕ Ο Λαζόπουλος και στους μπλόγκερς ένας και μοναδικός ο ΙΟΝΝΚΟRR! Δεν υπάρχει άλλος!!!:))

IonnKorr είπε...

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ'όλη την γη μοναδικό
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει


Είδες απίστευτο!

Λες και ζούσε σήμερα.

kariatida62 είπε...

@IonnKorr: Το καλυτερότερο!:
Νάχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον Κλέφτη να γυρεύουνε;

Νερένια είπε...

Σουρής και πάλι Σουρής. Από εκείνους που έκαναν να μη δυσανασχετούν στο μάθημα τα παλιά εκείνα χρόνια και οι πλέον αδιάφοροι μαθητές.

Έναν τέτοιον να είχαμε και σήμερα! Ποιος θα 'βλεπε Λαζόπουλο μετά;

kariatida62 είπε...

@Nερένια:Kαλώς την! Αν ζούσε σήμερα παρέα με τον Λαζόπουλο θα ήταν...μαζί θα έκαναν την εκπομπή!

karfoma είπε...

Παιδιά τα είπατε όλα, δεν αφήσατε τίποτα για μένα!
Ας πω κ΄εγώ μια Καλησπέρα στην παρέα.

kariatida62 είπε...

@Κarfoma: Kαλώς το καρφάκι μας!Πέρασε και έλα να πιείς καφέ, έφαγες μωρέ ή να βγάλω μεζεδάκι;

ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ είπε...

Μεγάλος και αθάνατος
απλά αληθινός,
την πένα του κρατούσε
νομίζω ο λαός.

Με λόγο που ξυρίζει
χωρίς περιστροφές
τους πάντες σατιρίζει
δεν δίστασε ποτές.

Είν΄ο Ρωμιός ο ήρωας
και η συνείδηση μας
λέει αυτά που σκέφτεται
κι αγγίζει την ψυχή μας.

kariatida62 είπε...

@Φάνης Ξημεράκης: Σωστά τα λες την πένα του κρατούσε ο Λαός!
Τι ωραία να σχολιάζει με στοίχους τον ποιητή ένας άλλος ποιητής!

dimitris είπε...

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΦΑΕΙ, ΕΝΑ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ..Εδώ που μ’ ησυχία όλοι ζούνε,
για μένα είναι κόλαση μεγάλη,
πολιτικά τ’ αυτιά μου ας ακούνε,
κι ας είμαι και στην κόλαση, χαλάλι!
Αν είχες εις το νου να με κολάσεις,
και μ’ έφερες κοντά σου για ποινή,
να! κόλαση για ‘με αληθινή…
Μα, φθάνει πια, Θεέ μου, μη με σκάσεις,
και διώξε με στο λέω παστρικά,
γιατί αλλιώς στιγμή δε θα ‘συχάσεις…
Μονάχος θα μιλώ πολιτικά!

efhbos είπε...

Τον τελευταιο καιρο...Κατι παει να γινει παντος...Σε θεμα αλλαγης!

MINIMARKET είπε...

ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΕΡΑΣΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ!!!
ΙΣΑ-ΙΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΒΑ , ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΔΕΝ ΕΧΩ.
ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΗΣ!!!!
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΤΩΡΑ!!!!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ!!!!

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ:)))

Side21 είπε...

Τελικά πάντα επίκαιρος ο Σουρρής ...
Δεν αλλάζουμε με τίποτα !!!
Καλή βδομάδα :)))

Elva είπε...

Μια χαρα τα λεει ο Σουρης και η αληθεια ειναι οτι πολλα πραγματα στην Ελλαδα και στη νοοτροπια μας δεν αλλαξαν απο τοτε! Η συνεχης απαξιωση του κρατους για τον πολιτισμο, την Υγεια και τη Παιδεια ειναι ενα ακομη παραδειγμα του ποσο λιγο τελικα αλλαξε το κρατος στην Ελλαδα. Δυστυχως πολλοι μιλανε και για χειροτερα και ελπιζω ειλικρινα να μην επαληθευθουν!

Καλο βραδυ φιλη, Καριατιδα

kariatida62 είπε...

@DIMITRIS:Εσένα είχε Δημητράκη μου ο Σουρής στο μυαλό του όταν έγραψε τον Ρωμηό στον Παράδεισο;
Kαλό το καφεδάκι μου; Mέτριο καιμακλίδικο δεν τον πίνεις;

kariatida62 είπε...

@EFHVOS: Τι αλλαγή βλέπεις εσύ έφηβε που εγώ δεν βλέπω;

kariatida62 είπε...

@MINIMARKET: Καλέ το παιδί σβήνει τα κεράκια και σύ εκεί στα blogs?! Να σας ζήσει να τον καμαρώνετε!!

kariatida62 είπε...

@JK O SKROUTZAKOS:Nάσαι καλά Σκρουτζάκο μας, που έρχεσαι με τα χαμογελάκια σου...τόχουμε ανάγκη! Καλή εβδομάδα νάχουμε!

kariatida62 είπε...

@Side21: Tι ν'αλλάξουμε; To DNA μας? Ίδιοι και απαράλλαχτοι απο αρχαιοτάτων χρόνων!!!

kariatida62 είπε...

@ΕLVA: Καλώς την Έλβα απο τον Βορρά! Τα χειρότερα τ'ακούμε και μεις και αν δεν είχαμε Σκρουτζάκους να μας χαμογελούν, δεν θάσκαγε το χειλάκι μας! Ένα γενικό μούδιασμα βλέπω γύρω μου και όλοι αναρωτιούνται με φόβο τι μας περιμένει...
Καλό Βράδυ και σε σένα Ελβάκι!

habilis είπε...

Λες και τίποτα δεν άλλαξε μετά από τόσα χρόνια !

Roadartist είπε...

poli jexwristos o soyris..

yparxei ena agalma toy sto zappeio to eixa fotografisei se mia bolta

poli omorfo post, filia!

kariatida62 είπε...

@habilis: Καλημέρα! Η ομοιότητα σ'όλα που περιγράφει ο ποιητής σε αφήνει άναυδο..

kariatida62 είπε...

@Roadartist: Σιδερένια! Για ν'αρχίσαμε τις επισκέψεις σημαίνει ότι το χεράκι δυνάμωσε...
Αλήθεια δεν τόξερα,στο Ζάπειο έχω να πάω απο μωρό...
Φιλιά!

Saq είπε...

Τι έγινε ρε παιδιά, ολονών οι θείοι διάβαζαν Σουρή; Ευτυχώς εμένα δεν μου τον έμαθε κανένας τον ποιητή, πλην της Καρυάτιδας τώρα, και δεν αισθάνομαι τύψεις που έπειτα από τόσα χρόνια έχω μείνει ο ίδιος ακριβώς. Μπράβο πάντως, λες και τα έγραψε σήμερα!

Υ.Γ. Ε, όχι και νοσταλγική διάθεση για τους περιττούς τονισμούς ρε φιλενάδα. Εδώ μιλάμε για σκέτο βάσανο τόσοι τόνοι!

kariatida62 είπε...

@Saq: Δεν είναι καταπληκτικό πόσο ίδιοι και απαράλλαχτοι έχουμε μείνει; Φοβερός ο ποιητής ε;
Εγώ Νιουτονάκο μου εχω διδαχθεί τους τονισμούς και τους ξέρω δεν μου φαίνονται δύσκολοι!(Bέβαια μετά απο τόσα χρόνια που δεν τους γράφω,τείνω να τους ξεχάσω τους κανόνες εντελώς)Νάξερες μόνο αυτά τα στιγματάκια τι σημασία έχουν για την προφορά και τονισμό των λέξεων! Να μου πεις σιγά,ποια η χρησιμότητά τους αφού ξέρω και χωρίς αυτά και τα προφέρω σωστά...αλλά θα σου απαντούσα κι εγώ τότε ποια η χρησιμότητα των διακοσμητικών πινάκων και κομψοτεχνημάτων μέσα σ'ένα σπίτι;
Απο την άλλη να μου πεις βρε Καρυάτιδα που ζεις εδώ έχουμε κόψει και τις ίδιες τις λέξεις τους τονισμούς αναπολείς εσύ; E πού και πού με πιάνει μια νοσταλγία...:)

logia είπε...

Ο Σουρής είναι πάντα επίκαιρος!!!
Ευτυχώς που γέλασα λιγάκι και ξέχασα τον πόνο μου!!!!!

kariatida62 είπε...

@logia:Καλώς το πρώτο θύμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα!Η επι 9 μήνες απλήρωτη καθηγήτρια μουσικής του Ωδείου Αθηνών φίλη μας Νέλλυ!
Κουράγιο κορίτσι μου,εύχομαι γρήγορα να λυθούν τα προβλήματά σας...

Βάσσια είπε...

Μια χαρά είμαι (οι τρομάρες στην άκρη για την ώρα- διότι έχουμε ανάγκη από δυνάμεις) :-)

Τελικά αυτή η διαχρονικότητα πνέυματος, μουσικής και εικόνας, κάποιες φορές μοιάζει σαν φάρσα... τόσο επίκαιρες πια!

Καλησπέρα :-)

bilsot είπε...

Με μεγάλη μου χαρά παίρνω μέρος από σήμερα στην παρέα της Καρυάτιδος .
Για την ανάρτηση έχω να προσθέσω :
Η διαχρονικότητα των Ελλήνων και στους σατυρικούς ποιητές...
Αριστοφάνης, Σουρής, Μποστ(αντζόγλου)....
Άλλοι το λένε μετεμψύχωση,εγώ το βρίσκω στο DNA!

kariatida62 είπε...

@Βάσσια: Οι τρομάρες για όλους έρχονται προ των πυλών! Σωστά το λες τόσο επίκαιρες που μοιάζει με φάρσα.

kariatida62 είπε...

@Βilsot:Nα σε καλωσορίσω και γω στη παρέα BILSOT και να σε συστήσω σ'όλους τους φίλους για τον φοβερό φωτογραφικό φακό σου που έχει στολίσει ένα ιδιαίτερο μπλογκ όπως το δικό σου!
Στοιχείο του DNA μας θεωρείς την σάτυρα και μου φαίνεται πως έχεις δίκιο...
Καλό βράδυ!

a-kentavrou είπε...

@Kαλησπέρα αρχόντισσα
Ποιητής εκ του προχείρου έχων τη μορφή του χοίρου..
Αυτό θυμάμαι απο τα μαθητικά μου χρόνια.

kariatida62 είπε...

@a-kentavrou:΄Eλα αστέρι μου! Ναι το λέγαμε μικροί και δώστου γέλια..!