bilsot - AMATEUR PHOTOGRAPHER - ...Λείπει μια Καρυάτιδα! Μα εμείς θα την φέρουμε πίσω!

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

O EΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ....συνέχεια Νο5

Μαμούνι σε 6 ημέρες έχουμε Χριστούγεννα! Κάρυ: Είδες πόσο γρήγορα περνά ο καιρός;
Mαμούνι: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα μάθουμε τι θα απογίνει η Αικατερίνη με τον Σπύρο αυτή την χρονιά?
Κάρυ: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε όλη την ιστορία των νέων μέχρι τέλους της χρονιάς αυτής αλλά μια και το θυμήθηκες φέρε το ημερολόγιο να την προχωρήσουμε...Αθήναι 30 Ιανουαρίου 1896
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Αισθάνομαι βαθείαν συγκίνησιν αλλά και μεγάλην ταραχήν. Ο Σπύρος με ανακοίνωσεν χθες  ό,τι εδήλωσεν συμμετοχήν εις τους Ολυμπιακούς Αγώνας. Κατ'αρχάς εξεπλάγην. "Μα", του είπα,"πώς εις ποίον αγώνισμα, εσύ δεν είσαι αθλητής!" Ευθύς εξανέστη και σχεδόν προσβεβλημένος με απήντησεν:
Ποίον αγώνισμα; Μα όταν εγώ τρέχω, δεν με παραβγαίνει κανείς. Θα πάρω μέρος στον Μαραθώνιο και να ξεύρης ότι θα νικήσω και τότε θα είμαι ισάξιος με τον σύζυγόν σου. Τότε δεν θα αρνηθής να ζήσης μαζί μου! Όλοι θα ομιλούν για μένα. Και εσύ θα ημπορής να στέκεσαι υπερήφανη εις το πλάι μου. Σύζυγος του Σπύρου Λούη, του Ολυμπιονίκη!" Τον άκουγα να παραληρή άναυδη, αλλά μετ'ολίγον εννόησα το πάθος και την πίστιν των λόγων του. Τόσον ώστε παρεσύρθην και σχεδόν του έδωκα την υπόσχεσιν πως, ναι, εάν νικήση, εάν έλθη πρώτος εις τον Μαραθώνιον, τότε θα ζητήσω διαζύγιον απο τον Κωνσταντίνον δια να τον παντρευτώ.


Αλλά μόλις επέστρεψα εις το σπίτι κα τα ελογάριασα όλα αυτά, εταράχθην σφόδρα, ενώ δεν ημπορούσα να συγκρατήσω και την συγκίνησίν μου. Αποτελεί, τω όντι, υπέροχον απόδειξιν της αγάπης του να λάβη μέρος εις τους Ολυμπιακούς Αγώνας δια να με κερδίση απο τον σύζυγόν μου, αλλά και εάν ακόμη νικήση, πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω την υπόσχεσιν την οποίαν έδωκα εις αυτόν; Όσο και εάν τον αγαπώ και τον αγαπώ, αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, δεν θα ηδυνάμην να διαζευχθώ τον Κωνσταντίνον δια να παντρευτώ εκείνον. Πρώτον, θα ήτο ως να εσκότωνα τους γονείς μου,οι οποίοι δεν θα άντεχαν η μονάκριβη των θυγατέρα να διαζευχθή έναν Αδαμόπουλον δια έναν νερουλάν, έστω και αν εστέφετο Ολυμπιονίκης. Και, δεύτερον, πώς θα εζούσαμεν; Με τι χρήματα; 
Α, καλέ μου Σπύρο, δεν αναλογίζεσαι πως η δόξα αυτή δεν αποφέρει ούτε χρήματα ούτε άνοδο της κοινωνικής σου τάξεως! Αν νικήσης θα σε επευφημήσουν δια κάμποσον χρόνον και έπειτα θα σε ξεχάσουν, όπως συνήθως συμβαίνει. Θα περάσης πιθανότατα εις την ιστορίαν, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα του παρόντος.

Μαμούνι: Δεν το πιστεύω!!! Θα εγκαταλείψει η Αικατερίνη τον Σπύρο μας; Θα προδώσει την αγάπη του, για έναν ξεπεσμένο και διεφθαρμένο αριστοκράτη;
Kάρυ: Aς δούμε την συνέχεια Μαμούνι, μη βιάζεσαι...

Αθήναι 10 Φεβρουαρίου 1896


Αγαπητόν ημερολόγιον, 
Επήγαμεν χθες με την Νιόβην βόλταν δια να παρακολουθήσωμεν τας ετοιμασίας δια τους Ολυμπιακούς Αγώνας. Α, δεν ημπορείς να φαντασθής τι συμβαίνει.. Αι Αθήναι είναι ένα εργοτάξιον. Παντού πραγματοποιούνται έργα. Πυρετός έχει καταλάβει τους πάντας. Ακούω ότι κατασκευάζεται σκοπευτήριον εις την Καισαριανήν και ποδηλατοδρόμιον εις το Νέον Φάληρον.

Αλλά το μέγα έργον βεβαίως είναι η αναμόρφωσις του Παναθηναικού Σταδίου, την οποίαν όπως 

έλεγεν τις προάλλες ο πατήρ μου, έχει αναλάβει ένας νέος κα ταλαντούχος αρχιτέκτων, Αναστάσιον Μεταξάν, νομίζω τον είπεν. 


Βεβαίως δεν θα πρέπη να ξεχνούμε πως, αν δεν έδιδεν τα χρήματά των  ο Γεώργιος Αβέρωφ και ο Ευάγγελος Ζάππας, 

δεν θα ημπορούσαμεν να πραγματοποιήσωμεν την αναμόρφωσιν του Σταδίου.
Θα πρέπη να τους είμεθα δια παντός ευγνώμονες. Πάντως, παρά τα δυσχερή οικονομικά μας, όλοι επιθυμούν να μην θεωρηθώμεν καθυστερημένοι και απολίτιστοι. Διότι, βεβαίως, δεν αρκούν μόνον τα αρχαία κλέη, αν παρουσιάσωμεν, έν έτει 1896, μίαν εικόναν ζοφεράν και αναχρονιστικήν. Έτσι όλοι κάμνουν ό,τι μπορούν. Πάντως επείγει να δοθή τέλος εις την ρυπαρότηταν των δρόμων, γεγονός το οποίον καθημερινώς και δικαίως καυτηριάζουν αι εφημερίδες. Ελπίζω αι δημοτικαί  Αρχαί να πράξουν τάχιστα τα αυτονόητα και να καθαρίσουν τους αθηναικούς δρόμους. Αυτά εσκεπτόμην, αγαπητόν ημερολόγιον, καθώς επαίρναμεν την βόλταν μας με την Νιόβην, όταν πλησίον της Αίγλης του Ζαππείου ησθάνθην μίαν αδιαθεσίαν. Με ήλθεν δηλαδή κάπως ωσάν λιγοθυμίαν και είπα της Νιόβης να καθίσωμεν. Με επέρασεν ταχέως, αλλά με εχάλασεν την διάθεσιν.  Αφού ήπιαμεν εν ζεστόν αφέψημα, επιστρέψαμεν εις το σπίτι, διότι και ο καιρός είχεν αρχίσει να κρυώνη. Μετάνοιωσα που δεν επήραμε το λαντώ. Η επιστροφή με εφάνη βουνό.


Aθήναι 20 Φεβρουαρίου 1896


Αγαπητόν ημερολόγιον,
Μήπως πρέπει να αυτοχειριασθώ; Μήπως πρέπει να αποκαλύψω τα πάντα εις τον Κωνσταντίνον και να ακολουθήσω τον μοναχικόν βίον, όπως έπρατταν παλαιότερα αι αμαρτωλαί γυναίκες; Διότι, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του συζύγου μου, εγώ, αντί να περιμένω με υπομονήν, όπως ακούω ότι πράττουν αι σύζυγοι, ακολούθησα τον δαίμονα του έρωτος και μάλιστα τον σαρκικόν, ούτε καν επεριορίσθην εις τον πλατωνικόν. Το αποτέλεσμα, αγαπητόν ημερολόγιον , είναι να :
είμαι έγκυος!
Το φοβερόν νέον το έμαθα χθες το απόγευμα από τον οικογενειακόν μας ιατρόν, τον κύριον Ευγένιον. Πώς έγινε; Τον εκάλεσα διότι τας τελευταίας ημέρας δεν ησθανόμην καθόλου καλά. Κάθε λίγο και λιγάκι εζαλιζόμην, είχα τάσεις προς έμετον και εκουραζόμην με το παραμικρόν. Χθες το πρωί διεπίστωσα και ολίγας σταγόνας αίματος εις το εσώρουχόν μου χωρίς να έχω τα έμμηνα.  Ως ήτο φυσικόν, εθορυβήθην και έστειλα την Αννίτσαν να καλέση τον ιατρόν. 
Αχ, αγαπητόν ημερολόγιον, μόνον που δεν ελιποθύμησα όταν εκείνος, αφού με εξήτασεν, ανέκραξεν περιχαρής:" Ta συγχαρητήριά μου και εις υμάς και εις τον σύζυγόν σας, Αικατερινη παιδί μου. Περιμένετε τέκνον".
Περιμένω τέκνον, ναι , κύριε Ευγένιε, αλλά όχι του συζύγου μου. Το τέκνον είναι του Σπύρου, του Σπύρου Λούη.

Λοιπόν πώς να μην θέλω να αυτοχειριασθώ;


Της Έλενας Χουζούρη

35 σχόλια:

dimitris είπε...

Kariatida62 καλημερα, δηλαδη οπως το ''πας'' θ'αλλαξουμε χρονια με τα παλια ''κερατα'' του Ντινουλη, α ρε τι τραβαγαν οι παντρεμενοι και ''τοτε'' απο τον ''καθε'' φτερωτο νερουλα!!!

matthaios o Krhs είπε...

Νατα ναταααααααααααα!!!!!!Ωπα τις η κόρη!!!!Εγκαστρώθην..Νερουλάς ο δράστης και μάλιστα ο Πίπης!!!...:-))))..Πολυ σπασπενς έχει το ημερολόγιον Κάρυ μου!!

kariatida62 είπε...

@dimitris: Bρε Δημητράκη, τι να πω μ'εσένα...έχεις κολλήσει στα κέρατα και δεν διαβάζεις τίποτα άλλο! Δεν μετράς τις αμφιβολίες και τους δισταγμούς της Αικατερίνης...
Αντί να μου σχολιάσεις τις κοινωνικούς ρατσισμούς και τις ομολογίες της ότι δεν θ'αντέξει και δεν μπορεί να αρκεστεί στις φτωχές παροχές ενός εργάτη-συζύγου εσύ εκεί με τα κέρατα!
Ρε Δημητράκη στο φινάλε, καλά έκανε και του τα φόρεσε! Εύγε στην Αικατερίνη που ήξερε να στολίζει με κέρατα φτερωτά!!! Μπααααααα σε καλό σου!

kariatida62 είπε...

@Matthaios o Krhs: Xαχαχαχαχα! Ματθαίε και συ εστάθης μόνον εις την γκαστριάν της Αικατερίνης απο τον Πίπην τον φτερωτόν...(αλλά τι να περιμένει κανείς απο έναν Επιχειρηματία..χαχαχα!)
Όντως το ημερολόγιον κρύβει μεγάλα μυστικά και υπόσχεται συνταραχτικές εξελίξεις...
Φιλιά

ღ oneiremata ღ είπε...

όπα να τα μας!!! εξελίξεις δριμείες βλέπω Κάρυ μου, αλλά εντόπισα κι αλήθειες μεγάλες, όπως...

"Θα πρέπη να τους είμεθα δια παντός ευγνώμονες. Πάντως, παρά τα δυσχερή οικονομικά μας, όλοι επιθυμούν να μην θεωρηθώμεν καθυστερημένοι και απολίτιστοι. Διότι, βεβαίως, δεν αρκούν μόνον τα αρχαία κλέη, αν παρουσιάσωμεν, έν έτει 1896, μίαν εικόναν ζοφεράν και αναχρονιστικήν."

αυτό μας έφαγε από τότε λοιπόν...πώς να παρουσιάσουμε μια άσχημη εικόνα προς τα έξω και να δείξουμε ότι δεν έχουμε πολιτισμό, ας βρούμε χρήματα, ας δανειστούμε, ας ... ας... ας...για να περάσουμε στο πάνθεον της επωνυμίας και να πάρουμε τα εύσημα της διοργάνωσης Ολυμπιάδας αντάξιας της ιστορίας της και μετά ας καταποντιστούμε (βλέποντας από το σήμερα και μετά τα γνωστά αποτελέσματα προς τα πίσω) κι ας μην πω άλλα, τα ξέρουμε όλοι...

"Α, καλέ μου Σπύρο, δεν αναλογίζεσαι πως η δόξα αυτή δεν αποφέρει ούτε χρήματα ούτε άνοδο της κοινωνικής σου τάξεως!"
μεγάλη αλήθεια, αποδεικνύει και τον κομπασμό και σνομπισμό της εποχής...

φιλάκια Κάρυ, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συνέχεια που όπως φαίνεται θα είναι ...καυτή!!

Γιαγιά Αντιγόνη είπε...

Συντάσσομαι στο πλευρό της Αικατερίνης.
Οταν βγουν τα πάθη του Κώτσου, στην επιφάνεια θα την καταλάβουμε.
Ο λευκός γάμος, φορά μαύρα πέπλα.. και κάποτε έρχεται ο Πίπης ...
Η εποχή τραγική για την θέση της γυναίκας.

Πέρα από την προσωπική της δυστυχία, γνωρίζουμε και τα γεγονότα με ένα τρόπο που δεν κουράζει.
Φιλιά καλή μου Κάρυ!

kariatida62 είπε...

@ονειρεμάτα: 20 με ΄΄ πήρες στην ανάλυση του κειμένου!!!
Δεν άφησες κανένα σημείο του ασχολίαστο!!!
Πραγματικά είσαι η μόνη η οποία διαβάζει προσεχτικά όλα τα σημεία ενός κειμένου..αναλύειςμε κριτική σκέψη,παραλληλίζεις εποχές ιστορικά γεγονότα και κοινωνικά status που διατηρούνται ως τις μέρες μας και καταλήγεις στα συμπεράσματα!
Ονειρεμάτα μου δεν είναι τυχαίο που έγινες "Μπιρσιμ της Μλογκόσφαιρας"!!!
Τις καλημέρες και τα φιλιά μου...

kariatida62 είπε...

@Γιαγιά-Αντιγόνη:Eχεις δίκιο Αντιγονούλα για την τραγικότητα της γυναίκας εκείνη την εποχή...
Στις μέρες μας συνεχίζουν κάτω απο άλλες μορφές οι Κώτσοι και οι ερχομοί των Πίπηδων!

Δεν επέλεξα το ημερολόγιο της Αικατερίνης να σας διαβάσω τυχαία...
Βρήκα τόσο διαχρονικά τα σημεία του που πραγματικά εντυπωσιάστηκα!
Τις Κυριακάτικες καλημέρες μου!

CsLaKoNaS είπε...

Για το Σπύρο το Λούη μιλάτε;

kariatida62 είπε...

@CS: Hello Λακωνάκο!
Εχουμε φτάσει στο 5ο επεισόδιο και συ αναρωτιέσαι για ποιόν μιλάμε? χαχαχαχαχαχαχαχα!
Με παρακολουθείς ανελλιπώς διαπιστώνω....χαχαχαχαχα!
Πότε παιδί μου νάρθω να σε υποδεχτώ στο αεροδρόμιο?

Coula είπε...

Είναι υπεροχη ιστορια και οσο προχωραει γινεται ολο και πιο συναρπαστικη. Κι εμενα με εξιταρει ιδιαιτερα η γλώσσα!!!!

Καλημερα καρομαμουνι!

kariatida62 είπε...

@Coula:Ακου καρομαμούνι!!!χαχαχαχαχαχαχαχαχα!
Κοίτα πώς θα φαντάζονται την Κάρυ...σαν ένα Μαμούνι πάνω σε καρούλια.....χαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!
Πού τα βρίσκεις ρε Κουλίτα!!!

Βάσσια είπε...

Συντάσσομαι με το μαμούνι!

Όσο για τον Πίπη, διαχρονική μορφή.
Να σου πω ότι οι φωτογραφίες είναι απίστευτες- έχω μια τάση προς τα παλαιά....... να την προσέξω.

Φιλιά
Καλή Κυριακή
:-)

kariatida62 είπε...

@Bάσσια: Συντάσσεσαι με το Μαμούνι? Προφανώς εννοείς μουσικώς...ε! βέβαια μιλά μέσα απο τις μουσικές του επιλογές!

Να μην ανησυχείς καθόλου! Οι παλαιές φωτογραφίες σε ταξιδεύουν στο παρελθόν...εσύ ταξιδιάρα ψυχή σαν κι''εμένα γοητεύεσαι απ'αυτές!
Πιο πολλά φιλιά απο μένα!

GiP είπε...

Μας ταξιδεύεις βρε Καρυ χρονιάρες μέρες...

Μας ταξιδεύεις όμορφα (λέξη που περιέργως πάει να εκλείψει από το εν χρήσει λεξιλόγιο, πόσο καιρό έχεις να την ακούσεις ?)

Να ο νερουλας, να το νερό που κουβάλαγαν παρέα, να τα αποτελέσματα !!

Αντε να δω πως θα ξεμπλέξει !!

Χαχαχαχα

kariatida62 είπε...

@GIP:Μοναδικός σκοπός μου η διασκέδαση του φιλοθεάμονος μπλογκοκοινού!
Χαίρομαι όταν τον πετυχαίνω!

Κοίτα όμως πού και πού και τον περιστεριώνα σου...χαχαχα!

Καπετάνισσα είπε...

Αναπόφευκτα θα έμενε έγκυος! (δεν αναλύω τίποτα άλλο τα είπε η ονειρέματα!)

Βλέπεις το "προσέχουμε"... δεν είχε "εφευρεθεί" εκείνη την εποχή! Πόσα παιδιά είχε ο καθένας; Όσα.... "έστελνε ο Θεός!"

Οικογενειακός Προγραμματισμός, είναι στοιχείο άγνωστο για την τότε εποχή!

Το θέμα είναι ότι :

i) Ο "κερατάς" θα το μάθει από τον οικογενειακό γιατρό!
ii) Θα τον βολέψει αφάνταστα!
iii) Ο Πίπης δε θα το μάθει για να μην το διεκδικήσει!
iv) Η "κόρη" θα μείνει στο "σιγουράκι" (χρήμα, κοινωνική τάξη, γονείς ευτυχείς )
v) Ο έρωτας θα φύγει από το παράθυρο, μιας που μπήκε από την πόρτα, και έτσι θα χαλάσει το προξενιό!

Έχω μεγάλη φαντασία ή είμαι πολύ προσγειωμένη;;;;

Έπεσα άραγε πουθενα μέσα;

Τα φιλιά μας!!

Verónica Marsá είπε...

Καλή και βροχερή μέρα, φιλενάδα! Δεν λέω τίποτα από το κείμενο γιατί μόνο θέλω να το απολανβάνω, έτσι θα φύγει ποτέ ο πάθος που έχω στην γλώσσα σας. Είμαι σαν τα παιδιά, δεν θέλω να ξέρω την αλήθεια, θέλω να πιστέυω στον Α. Βασίλης... αν ξέρω την αλήθεια θα φύγει η μαγία!

Γιατί ο "καραγιοτζις" έχει μόνο ένα παπούτσι;

Φιλάκια πολλά, πολλά και άλλα!

kariatida62 είπε...

@Καπετάνισσα: Ax!!! βρε Καπέτανισσα είσαι τόσο μα τόσο προσγειωμένη που...που ....άσε καλύτερα!

Τώρα μου θυμίζεις κάτι τύπισσες που έχουν δει ένα πολύ ωραίο έργο, σου συστήνουν να πας να το δεις και σε προλαβαίνουν λέγοντάς σου όλη την υπόθεση, οπότε εσύ δεν έχεις μετά καμμιά διάθεση να πας να το δεις... χαχαχαχαχα!!!

Θα δούμε, θα δούμε τι μας επιφυλλάσσει η συνέχεια!

kariatida62 είπε...

@Veronica Marsa: Γλυκειά μου Βερόνικα, διαβάζοντας όλους εμάς ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις! Να χάσεις ό,τι μαγικό επιμένεις να βλέπεις στην Ελλάδα! χαχαχαχαχαχαχαχα!

Για τον καραγκιόζη τώρα:
Κατ'αρχάς ξέρεις τι σημαίνει γι'εμάς ο Καραγκιόζης???
Συμβολίζει τον μικρό,φοβισμένο, φτωχό,πειναλέο, αμόρφωτο,πολυμήχανο μα πάνω απ'όλα αισιόδοξο Ελληνα! Αυτός ο Έλληνας γεννήθηκε ραγιάς ...στα χρόνια της Τουρκοκρατίας αλλά συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να μην έχει αποτινάξει απο πάνω του τον ραγιαδισμό του!
Όπως βλέπεις στην φωτό ο φτωχός καραγκιόζης τόλμησε να τρέξει Μαραθώνιο σχεδόν ξυπόλητος και να τα βάλει με τα τότε θηρία του Μαραθώνιου αγωνίσματος έχοντας μόνο για δύναμη την αγάπη του και τον κλάδο ελαίας(το σύμβολο αγάπης και ειρήνης)
Έχει διττό συμβολισμό. Απο την μια θυμίζει το κατόρθωμα του φτωχού νερουλά και απο την άλλη την προσπάθεια της οικονομικά ανίσχυρης Ελλαδίτσας που διοργάνωσε επάξια ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός! Γιατί ήταν πολύ μεγάλο γεγονός και το 1896, οι Ολυμπιακοί αγώνες, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής...
Ελπίζω να σε βοήθησα να καταλάβεις λίγο...

Εδώ δεν βρέχει μα είναι θλιμμένος ο καιρός!
Φιλιά πολλά!

zoyzoy είπε...

Πολύ όμορφη ιστορία λίγο "καυτερή" για την εποχή της αλλά αυτά δεν έλειπαν από καμία άσχετα αν καλυπτόταν καλά!

Μου θύμισες μια φράση που'λεγε η μάνα μου για κάτι τέτοιες ιστορίες:
"Με τον ένα με τον άλλον με τον άντρα μου παιδιά δεν έκανα"

Καλή εβδομάδα με φιλιά θαλασσινά!

kariatida62 είπε...

@zoyzoy:Αχ Ζουζού μου η συγκεκριμένη και νάθελε να κάνει παιδιά με τον άντρα της δεν μπορούσε...δεν της καθόταν!!! Κατάλαβες τώρα?(Εχεις χάσει επεισόδια γι'αυτό)

Η εβδομάδα αυτή θάναι απο τις καλύτερες αφού θα με φέρει προς τα εκεί...
Καλό βράδυ

ξωτικό είπε...

A ρε παιδιά κανένας Ζάππας κανένας Αβέρωφ πουθενά ακούει κανεις ;;;; ...
Καλά το σκουπίδι μας δεν λέω τίποτα διαχρονική αξία ,τι μας περάσατε έχουμε αρχές καλέ....


Αθώο μου Μαμμούνι τον καλόν της και μιαν καλύβην περίμενες ε;;; Για να δούμε για να δούμε τι θα κάνει.....

φιλιάαααα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Δεν φανατιζόμουν ότι η εξέλιξις θα ήταν αυτή. Πολύ έντεχνα μας εισαγάγεις σε μια νέα φάση της ιστορίας η οποία προοιωνίζεται να έχει πολύ ενδιαφέροντα επεισόδια. Εσατζής μαστόρισσα με «Μ» κεφαλαίο στην αφήγηση αλλά και στην οργάνωση του κειμένου σου .Σε ζηλεύω. Η σύμπραξις του Μαμουνιού είναι εξαιρετικό εφεύρημα.
Καλή σου νύχτα και τώρα μας έβαλες και ιδιαίτερα αγωνιώδες κλίμα.

kariatida62 είπε...

@ξωτικό: To σκουπίδι μας!!!Ναι!!! Σταθερή αξία..χαχαχα! Τείνει να γίνει το σύμβολο της Πόλης!!!χαχαχαχαχα!
---
Το Μαμούνι, άσε ξωτικό, μια ζωή ονειροβατεί...
Για να δούμε, για να δούμε την συνέχεια!
Καλό βράδυ-φιλάκια

kariatida62 είπε...

@Χριστόφορος: To Mαμούνι , ναι το καυμένο με βοήθησε πολύ για να φανερωθεί και μια άλλη πλευρά του προσώπου μου!
Χριστόφορε το 90% της ιστορίας δεν έχει γραφεί απο μένα...εγώ απλά την σκηνοθετώ!

Νάσαι καλά Χριστόφορε...στα αγωνιώδη μυθιστορήματα εσύ κατέχεις τα σκήπτρα!!!

το κόκκινο φουστάνι είπε...

τι κανει το μαμουνι???φιλια να του δωσεις

ειμαι λιγο χαμενη αυτο το διαστημα

γιναν τραγικα πραγματα στη ζωη μου

θα τα πουμε εν καιρω!!

α Κενταύρου είπε...

Η ζωή είναι ένα ποτάμι που κυλά ,είμαι περίεργος να δω τη λύση που έδωσε.
Εδώ οι πρωταγωνιστές θα πάρουν θέση .Πρώτος ο «Νερουλάς»,δεύτερος ο Κωνσταντίνος και η ηρωίδα που την οδηγεί η σάρκα της , επαναστατημένη από την αδικία που τις έγινε.

kariatida62 είπε...

@το κόκκινο φουστάνι: Το Μαμούνι είναι καλά,κοκκινοφουστανελλού μου, πέρασε απο το σπίτι σου και είδε πως κάποιον/α αποχαιρετούσες...άφησε ένα λουλουδάκι και έφυγε σιωπηλό!
Εδω είμαστε και σε περιμένουμε, όποτε αισθανθείς την ανάγκη νάρθεις να μας μιλήσεις να ξαλαφρώσεις!
Οι φίλοι σου είναι κοντά σου ...να το θυμάσαι!

kariatida62 είπε...

@α-Κενταύρου: H διαίσθηση δεν σου μαρτυρά κάτι για το μέλλον των ηρώων μας?
Την τελική μάχη δεν νομίζω ότι θα την δώσει η αδύναμη σάρκα!
Ντέρμπυ προβλέπω Αστέρι...ένα ντέρμπυ καρδιάς και κοινωνικο-οικονομικών κανόνων!
Θα δούμε ποιος απο τα δύο θα νικήσει!
Καλό βράδυ

α Κενταύρου είπε...

Aυτό που λες καρδιά συστατικό του Έρωτα είναι ξεχωριστό από τη σάρκα?
Εγώ πιστεύω ότι σάρκα και καρδιά δηλαδή ψυχή είναι αναπόσπαστα στον Έρωτα.
Όταν το κίνητρο είναι η καρδιά αποκτά ποιότητα ο έρωτας και ομορφαίνει τη σαρκική επαφή.
Στη ηρωίδα σου μόνο σάρκα βλέπω.

kariatida62 είπε...

@α-Κενταύρου: Η ψυχική συνδυασμένη με την σαρκική επαφή ολοκληρώνει τον Ερωτα!!!
Ο Ερωτας έρχεται με πολλές μορφές και δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμος...
Ο χρόνος τον αποκαλύπτει και τον ξεχωρίζει απο τον έντονο ενθουσιασμό!
Η ηρωίδα της ιστορίας μας, σίγουρα δείχνει τον ενθουσιασμό της που είναι χαρακτηριστικό του Ερωτα!
Η συνέχεια θα μας διευκρινίσει πόσο μεγάλος ή μικρός θάναι ο έρωτάς της για τον Σπύρο...
Καλημέρα Αστέρι!

φτερό στον άνεμο... είπε...

Α, εδώ έχω χάσει πολλά επεισόδια, μου φαίνεται πρέπει να το ρίξω στη μελέτη!

Καρυάτιδα, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για το πέρασμά σου από το τεμπελομουλαρόφτερο. :)
Ε, λοιπόν, αυτό το μαμούνι πολύ το συμπαθώ!! Γιατί είναι μαγκάκι το άτιμο και τα λέει όπως γουστάρει!
Μου φαίνεται, βρήκα φιλαράκι να συνεννοούμαι!
Φιλιά :):)

kariatida62 είπε...

@φτερό στον άνεμο: Eίμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε οι δυό σας...Κερκυραία εσύ, εντελώς μουρλοκαμπέρικο αυτό..μια χαρά! χαχαχαχαχαχα!

Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόδοση!

Πιο πολλά φιλιά απο μένα!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.