bilsot - AMATEUR PHOTOGRAPHER - ...Λείπει μια Καρυάτιδα! Μα εμείς θα την φέρουμε πίσω!

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

O EΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ...συνέχεια Νο 2

-Ελα Κάρυ, στρώθηκα για την συνέχεια του ημερολογίου της Αθηναίας κόρης.
-Μμμ! Μαμουνάκι μου μυρίστηκες ανεκπλήρωτους έρωτες και πάθη ασυγκράτητα και δείχνεις ενδιαφέρον για την συνέχεια της Ιστορίας μας...μα εγώ σήμερα δεν είμαι και σε μεγάλη διάθεση για ανάγνωση! Δεν βάζεις λίγο Τ.V. να δούμε να περάσει η ώρα μας?
-Μπα δεν έχει τίποτα το αξιόλογο,ως συνήθως το πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών και η βραδιά δεν θα βγει εύκολα...έλα να! σου τόφερα το βιβλίο δώσε κλώτσο να γυρίσει και η ιστορία μας ν'αρχίσει...

Αθήναι 14 Οκτωβρίου 1895
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Εξύπνησα με κακίστην διάθεσιν. Όλα τ'εχω, αλλά ευχαριστημένη δεν είμαι. Συντόμως εννόησα τι με λείπει!
 Με λείπει ο έρως. Ο Ερως με ύψιλον κεφαλαίον.
Δεν έπρεπε να υποκύψω εις τας πιέσεις ουδενός,ούτε του πατρός μου ούτε του ιδίου του Κωνσταντίνου,ειδικά αυτού του υποκριτή. Δεν έπρεπε να νυμφευθώ. Διότι τώρα είμαι τίποτε. Ούτε ύπανδρος- αλλά φευ,- ούτε ελεύθερη!


Αθήναι 18 Οκτωβρίου 1895
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Αν και προχωρημένος ο Οκτώβριος, δεν έχει βρέξει καθόλου. Αυτό δημιουργεί πολλά κακά. Και δι'ημάς, οι οποίοι έχομεν την τύχην αλλά και την ατυχίαν να διαμένωμεν εις τας Αθήνας, το πρόβλημα της λειψυδρίας γίνεται εντονώτερον. Προσπαθώ να φαντασθώ τι θα γίνει κατά την διάρκειαν των Ολυμπαικών Αγώνων. Ελπίζω ότι δεν θα γίνωμεν διεθνώς ρεζίλι. Η λύσις των νερουλάδων εις την οποίαν καταφεύγομεν οι Αθηναίοι μάλλον απάδει της εκόνος την οποίαν πρέπει να παρουσιάση η ελληνική μας πρωτεύουσα κατά την διάρκειαν των Αγώνων. Αλλά δεν λέγεις οπού υπάρχουν και οι νερουλάδες...; Ειδάλλως θα έπρεπε να αποξηρανθώμεν όπως τα άνθη. Εμάς μας προμηθεύει το νερό ο κυρ Θανάσης Λούης όπου έχει το σκέκι του εις την Πλατείαν του Μοναστηρακίου, κάθε Τετάρτην και Κυριακήν. Φέρνει, λέγει ο πατέρας, το νερό απο το Αμαρούσιον, το χωρίον του, διότι εκεί έχει πολλά και καλά νερά. Είναι καλός και πρόθυμος άνθρωπος και πάντοτε μας εξυπηρετεί. Αν έχωμεν μεγάλην χρείαν νερού και άλλην ημέραν πλην της Τετάρτης και της Κυριακής, μας φέρνει.
 Όπως σήμερον, όπου έχομεν πολλά πλυσίματα λόγω της αυριανής χοροεσπερίδας εις τον Μέγαρον του Βούρου. Α! να, ακούω να χτυπούν την θύραν, μάλλον ο κυρ-Θανάσης θα είναι. Προς το παρόν σταματώ. Θα επανέλθω αργότερον....


 Αθήναι 19 Οκτωβρίου 1895
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Μόλις έχει χαράξει, αλλά εγώ δεν δύναμαι να παραμείνω εις το κρεββάτι. Έτσι κι'αλλιώς έκαμα έναν ταραγμένον ύπνον και η ανησυχία δεν μ'εχει αφήσει καθόλου. Τι είναι αυτό το οποίον έπαθα;
Πώς είναι δυνατόν έτσι μέσα σε μια στιγμή; Θεέμου, βοήθησέ με!!!
Αλλά προτιμώ να τα γράψω όλα καταλεπτώς. Πώς το λέγει εκείνος το φίλος του πατρός μου, ο ποιητής; Δια της γραφής, δια της γραφής όλα θεραπεύονται! Ας γράψω λοιπόν και εγώ μήπως και θεραπευθώ απο αυτό το οποίο με συνέβη εις τα καλά των καθουμένων.
Αναμέναμεν λοιπόν, όπως έγραφα εχθές, τον κυρ-Θανάση να μας φέρη νερό. Ακούω την θύραν να χτυπάη και κατεβαίνω ν'ανοίξω. Αλλά αντί της γνώριμης φιγούρας του κυρ Θανάση τι αντικρύζουν οι οφθαλμοί μου;  Έναν υψηλόκορμον άνδρα, περίπου εις την ηλικίαν του Κωνσταντίνου, ενδεδυμένον την παραδοσιακήν φουστανέλλαν. Εις την κεφαλήν έφερεν το επίσης παραδοσιακόν φέσι με την φούνταν να πίπτη ελαφρώς εις την δεξιάν πλευράν. Αλλά εκείνο το οποίον με έκαμεν να οπισθοχωρήσω, αγαπητόν ημερολόγιον ήτο το βλέμμα του! Ω δεν δύναμαι να το περιγράψω. Βλέμμα καστανόν, βαθύ, ονειροπόλον και δυναμικόν μαζί, τολμηρόν αλλά και ευγενικόν, ελαφρώς παιγνιώδες αλλά και σοβαρόν, διεισδυτικόν και φιλοπερίεργον, τρυφερόν και αρρενωπόν, σεμνόν και συγχρόνως προκλητικόν και αναμφιβόλως άφοβον! Όλαι αι αντιθέσεις συνοικούσαν εις αυτό το ανδρικόν βλέμμα!


 - (Το Μαμούνι διακόπτει) Τόχω δει και γω αυτό το βλέμα Κάρυ..τόχω δει αναμφιβόλως αλλά δεν ενθυμούμαι σε ποιον ακριβώς!
-Μαμούνι, μη διακόπτεις την αφήγησή μου και σταμάτα να μου μιλάς στην καθαρεύουσα γιατί ακούγεσαι γελοίο!!!
-Αμάν βρε Κάρυ, μια κουβέντα είπα κι'εγώ κόλλησα απο την κόρη!
 Τώρα μου ακούγεται όμορφη στα αυτάκια μου λες και μιλά μια ξένη γλώσσα! ΄Ελα συνέχισε δεν θα σε ξαναδιακόψω!
  
΄Αθελά μου το συνέκρινα με το βλέμμα του συζύγου μου. Ω Θεέ μου, ήμαρτον, μόνον δύναμιν και αρρενωπότητα δεν διέκρινον ποτέ εις αυτό. Αντιθέτως φόβον, ναι, τώρα που το σκέπτομαι, φόβον, καχυποψίαν και σκοτεινότητα. Ιδιαιτέρως την στιγμήν κατά την οποίαν ανακοινώνει ότι πρόκειται να εξέλθη. Αλλά τι σημασίαν έχει πλέον δι'εμέ το βλέμμα του συζύγου μου, όταν το βλέμμα αυτού του ανδρός με συνετάραξεν τόσον; Ήκουσα λοιπόν τότε, αγαπητόν ημερολόγιον, την φωνήν μου σχεδόν αγνώριστον να ερωτά ποίος ήτο ο νέος άνδρας." Είμαι ο γιος του κυρ-Θανάση του Λούη, ο Σπύρος" με απεκρίθη, "αρρώστησε και έφερα εγώ το νερό" Και την ίδια στιγμή με ατένισεν εντόνως.
Ω !!1δεν δύναμαι να περιγράψω πώς ένοιωσα.!
Ουδέποτε άλλοτε έχω αισθανθεί τοιουτοτρόπως!
Ενθυμούμαι ότι επαραμέρισα δια να περάση, να τον οδηγήσω εις την αποθήκην όπου είχαμεν τα δοχεία με το νερόν. Εκρατούσε τα υπερπλήρη νερού γκιούμια λες και ήσαν απο πούπουλο, γεγονός το οποίον με έκαμε να αναρριγήσω, σκεπτόμενη την δύναμιν των χεριών του. Αλλά ολόκληρος έτσι καθώς εβάδιζεν, υψηλόκορμος, στητός με την λευκήν φουστανέλλαν, έφερεν εις τον νουν μου τους γενναίους οπλαρχηγούς της Επαναστάσεως και, αγαπητόν ημερολόγιον, ....αναρρίγησα εκ νέου. Και χωρίς να το θέλω τον συνέκρινον, και πάλιν, με τον λεπτεπίλεπτον, τον μυγιάγγιχτον σύζυγό μου, ο οποίος δεν δύναται ούτε μίαν καρέκλαν να σηκώση και φωνάζη τους υπηρέτας. Αφού κι εμένα δεν μ'έχει σηκώσει ούτε μίαν φοράν εις τας χείρας του, όπως ακούω πως κάμνουν άλλοι νεόνυμφοι. Αλλά τι λέγω;
Εδώ δεν έχει κατορθώσει να κάμη άλλα, σπουδαιότερα...
Όταν λοιπόν αγαπητόν μου ημερολόγιον, ετελείωσεν με το νερόν, εγύρισεν προς το μέρος μου, με εκοίταξεν με το ίδιο βλέμμα και με είπεν:"Απο δω και ύστερα θα σας φέρνω εγώ το νερό, αγαπητή κυρία. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή, αλλά και κάθε ημέραν, αν το έχετε χρείαν. Αρκεί να στείλετε μίαν ειδοποίησιν και εγώ θα έλθω αμέσως" Τι εσήμαινεν αυτή η διαβεβαίωσις;  
Ω αγαπητόν ημερολόγιον, τι θα συμβή εαν αρχίση να έρχεται συχνά πυκνά; Πώς θα αντέξω η άμοιρη το βλέμμα του; Μήπως πρέπει να προτείνω εις τον πατέρα μου να αλλάξωμεν νερουλά; Αλλά πάλι, είναι δυνατόν να διατρέχω κίνδυνον απο έναν νερουλά;  Δεν είναι υπερβολή; Αχ, δι'όλα αυτά πταίει  ο σύζυγός μου και μόνον αυτός! Δεν παρατούν έτσι μία νέαν γυναίκα κύριε, όχι δεν την παρατούν εις το έλεος κάθε πειρασμού!

Tης Έλενας Χουζούρη

Η επιλογή των τραγουδιών απο το Μαμούνι, δεν έγινε σύμφωνα με το χρώμα της εποχής της ηρωίδας μας, αλλά εμπνευσμένη απο σημεία του ημερολογίου κατά την προσφιλή συνήθειά του!
Τα τραγούδια εξ'άλλου μένουν διαχρονικά για να εκφράζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων που παραμένουν όμοια για όλες τις εποχές...

57 σχόλια:

dimitris είπε...

Kariatida καλημερα, το διαβασα απο την αρχη το ''βιπερ Νορα'' και αν δεν κανω λαθος της κοπελας της λειπει, το.................πως να μη ''μεινει'' που ειδε τον αγροτη τον ευσταλη, ωρε ''περικοκλαδες'' ο συζηξ, αντε μετα απο τις αναρτησεις, Μικη και τραγουδι, την ''ηπιαμε'' την γκαζοζα μας.
Και που εισαι καλο σου μηνα...

Ανώνυμος είπε...

Ωραία εποχή, ωραίες οι φωτό, ενδιαφέρουσα αφήγηση.

Το τραγούδι "Φθινοπωριασε" από αυτά που μου αρέσουν ! Το ρεφρεν του το έχω τραγουδήσει στο πολύ νταλκαδιασμένο ! (Γέλια)

kariatida62 είπε...

@dimitris: O πρωινός μου πάντα πελάτης, Δημητράκης!
Δεν είναι βίπερ ΝΟΡΑ. Είναι σχεδόν πραγματική ιστορία! Ιστορία όμοια με πολλές άλλες της καθημερινότητάς μας Δημήτρη!
...Και δεν είναι δυνατό κάθε μέρα να πείνεις ρακί-ρακί-ρακί! Γιατι στο τέλος θα γίνεις αλκόολα! Στην ζωή σου και τη γκαζόζα σου χρειάζεσαι,και το κρασάκι σου και τη ρακή σου(ενίοτε και το ουισκάκι σου-για να μη πουν και εθνικιστές χα χα)
Καλό μας! Μήνα
Καλή μας! Μέρα

kariatida62 είπε...

@GIP:Ωραία εποχή, δεν ξέρω ίσως πιο αθώα απο την σημερινή...
-----
Το ξέρω, το καταλαβα απο την πρώτη στιγμή... νταλκαδιάρης και συ!(πολλά γελια)

kariatida62 είπε...

@dimitris-GIP:Μου κάνει όμως μεγάλη εντύπωση...πως δεν σταθήκατε ιδιαίτερα...στον αγρότη τον ευσταλή που λέει και ο Δημητράκης!
Ρε μπαγάσηδες τα διαβάζετε όλα΄ή μόνο την αρχή και το τέλος και μου λέτε ότι το διαβάσατε???
Ο Δημητράκης το μόνο που τον ενδιέφερε και σχολίασε ήταν οι περικοκλάδες ...του συζύγου!
Ρε τίποτα δεν σου θύμησε ο νερουλάς??????

Γιαγιά Αντιγόνη είπε...

Κάρυ, μη παρεξηγείς τα παιδιά.. ξενύχτηδες είναι!
Είναι ώρα αυτή καλέ::::::

Ενώ η γραία που ξυπνά νωρίς, έχει χρόνο να σε διαβάσει και να συμπορευθεί με τον πόνο της στερημένης για τον "νερουλά"!!!

kariatida62 είπε...

@Γιαγια Αντιγόνη: Λες να φταίει η ώρα Αντιγονούλα μου?
Ενας Νερουλας μα τι νερουλάς ήταν αυτός μάτια μου!!! :))

kariatida62 είπε...

@Γιαγιά Αντιγόνη: Bλέπω μεγάλωσες μια δεκαπενταετία ε???? Περιμένω και τις επόμενες ηλικίες....χαχα!

Καπετάνισσα είπε...

Καλημερουδια Κάρυ και μαμούνι....


Λοιπόν , λοιπόν,

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγαααααααλος....

Ρε τι σου κάνει το φέσι και η φουστανέλα! (κάτι ήξερε ο Ρουβάς που έβαλε φουστίτσα και μας παρουσιάστηκε -με έξω τους κοιλιακούς βέβαια- και μείναμε όλες χαζές να αναρωτιόμαστε τι το φοράμε το φόρεμα!)

Από την άλλη ο Κωνσταντίνος μου έρχεται πως να το πω; Τοιούτος; Παντρεύτηκα να ρίξω στάχτη στα μάτια της μάνας;; Το πνίγω το κουνέλι; Την κουνάω την αχλαδιά; Το τρίβω το πόμολο;

Διαλέξτε και πάρτε .....


Πάντως ένα είναι σίγουρο ...το κέρατο έρχεται!
Τώρα τι κέρατο θα είναι και πως θα είναι σερβιρισμένο αυτό είναι άλλο!
Πάντως παρθένα κόρη , δεν τη βλέπω να μένει αφού της γυάλισε ο Σπύρος!

Κι αυτός ο κυρ Θανασης! ώρα που βρήκε να αρρωστήσει!

Και τώρα που το σκέφτομαι... Ρε μπας ο Σπύρος βγήκε πρώτος γιατί πέρασε από το σπίτι της κόρης και μετά πήραν φωτιά οι φουστανέλες του;
Σου λέει , δεν πηδήξαμε που δεν πηδήξαμε δεν τρεχουμε έναν;;;

Λέω εγώ... αλλά μη με παίρνετε στα σοβαρά...


(Ωραίο ημερολόγιο, αλλά δεν είναι ψιλοπαράνομο να το διαβάζεις, πόσο μάλλον να το αναδημοσιεύεις;;;)
χαχαχαχαχαχαχα

kariatida62 είπε...

@Kαπετάνισσα:H συνέχεια θ'απαντήσει Καπετάνισσα σ'όλα τα ερωτηματά σου!
------
Τώρα απαντώ στο κατα πόσο παράνομο είναι η αναδημοσίευση του λογοτεχνικού κειμένου.
Στην περίπτωση μας δεν είναι διότι αυτό το κείμενο πρώτον είναι ψιλο-μετρατροποιημένο και δεύτερο και κυριότερο είναι δώρο-προσφορά(βιβλίο)απ'όλους τους συγγραφείς του, στους εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Εγώ ήμουν Εθελόντρια στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς του 2004 οπότε μπορώ να το χαρίσω όπου εγώ θέλω και αγαπώ!
Kαμμία παρανομία εν προκειμένω, μη φοβάσαι! :)

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είπε...

Βρε κάρυ..για αυτό ο Λούης εγινε "λουης"
και αεράτος και φουστάτος σαρωσε στον μαραθώνιο;...
άραγε για να σβήσει την κάψα του;
ή να γλιτώσει από τους κερασφόρους...
φρακοφόρους των Αθηνών;;;
Iδομεν...

kariatida62 είπε...

@ ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μα Πέλλα μου το @@@@@ χαρίζει φτερά ακόμα και καράβι σέρνει!!!!χαχαχαχαχαχαχα!

Η συνέχεια θα μας τα πει όλα...
Καλή σου μέρα!

logia είπε...

πάνω που άρχισα να διαβάζω χτυπάει το τηλέφωνο
ακόμη το έχω στο χέρι
την καλημέρα μου
και θα ξαναπεράσω

MINIMARKET είπε...

ψέμματα δεν θα σου πώ ( ποτέ δεν σου λέω ) , την ανάρτηση άρχισα να την διαβάζω αλλά την παράτησα στην μέση .
Οπότε θα σου πώ μόνο καλό μήνα και πολλές καλημέρες !!!!

Καπετάνισσα είπε...

βρε πλάκα κάνω!!!

Αμάν ...... μη παίρνεις στα σοβαρά... εχουν πάρει θαλασσινο αέρα τα πανιά ...μυαλά μου...

χαχαχαχαχα

kariatida62 είπε...

@logia:Mε την ησυχία σου...ο Σπύρος θάναι εδώ και θα σε περιμένεις και σένα! :)

kariatida62 είπε...

@Minimarket: Ψέμματα δεν θα σου πω (ποτέ δεν σου λέω)τελευταίως μου κάνεις νερά, σωματοφύλακα!
Ελειψες ακόμα και στο μεγάλο γλέντι μου! Δεν πέρασες ούτε ένα κρασάκι να πιείς!

Όσο για τον Σπύρο.....εσύ θα χάσεις!!!!
Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω....

kariatida62 είπε...

@Καπετάνισσα: Eσύ παρα πολύ καλά κάνεις και μου δείχνεις τυχόν παγίδες που μπορεί να πέσω μέσα άθελά μου...
Εγώ απλά εξηγούμαι και σε καθησυχάζω!
Τα δε μυαλά σου τα αεράτα τ'αγαπώ γιατί έχουν την αλμύρα της θάλασσας!
Φιλιά

~k.p.~ είπε...

Ο έρωτας στα χρονια της Χολερας....

μαγική λέξη το Ανεκπλήρωτο...

φωλιάζει σα μικρόβιο στον Πυρήνα της καρδιάς μας... και αγιοποιεί το Συναισθημα που μπορεί κάλιστα να φέρει γονίδια πειρασμού γεννημενου στα βαθη μιας Κολασης του Δαντη...

τα φιλιά μου.... στο γλυκο ζιζανιο που φυτρωνει αναρριχόμενα πανω στον κορμο του Ερωτα.....

evelina είπε...

Τώρα τι α πω κι εγώ...Ο σπύρος μήπως έτρεξε τόσο πολύ για να πιάσει αυτή τη αγάπη !!!!Λέω εγώ τώρα...αλλά πάλι στην μέση με άφησες αλλ΄υτή την φορά ο καφές δεν πρόλαβε να κρυώσει την καλημέρα μου και καλό μήνα

kariatida62 είπε...

@Κάκια: Aνεκπλήρωτο??? Μην είσαι τόσο σίγουρη!
Τα ανεκπλήρωτα όπως σωστά χαρακτήρισες στέκουν στα βάθη της Κόλασης του Δάντη!
Στο μαμούνι μου δεν θ'αφήσω κανένα συναίσθημα να μείνει ανεκπλήρωτο...θα τα ζήσει όλα για να τα απομυθοποιήσει στην συνέχεια! ;)

kariatida62 είπε...

@evelina: Πλέον τ' όνομα Σπύρος για σένα θα συνδυάζεται με πρωινό καφέ!! χαχαχαχα!
Καλή σου μέρα Εβελίνα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Κόρη γλυκυτάτη, η αφήγησις σας με πηγαίνει εις εποχάς κατά τας οποίας ό ανήρ ήτο ακόμη ανήρ και τα αισθήματα είχον ακόμη εκείνην την ελκυστικήν αθωότητα - πραγματική ή μη - ουδόλως ενδιαφέρει.
Εξαιρετικη η ατμοσφαίρα που δίδεις αλλά και πολύ εύστοχα τα σχόλια του ομιλούντος εντόμου το οποίον ζει πλησίον σας ... το τυχερόν. ΜΑΜΟΥΝΙΟΝ.
Μετά μεγάλου θαυμασμού δια την περιγραφικήν σας ικανότητα. Παραμένω πιστός δούλος σας.

ღ oneiremata ღ είπε...

ο τσολιάς και η Αμαλία!!!!!...φανταστικό :) επιτέλους η συνέχεια...αυτή τη φορά ομολογώ πως τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και καθόλου κουραστική στο διάβασμα' λες να συνήθισα τη γλώσσα? Μάλλον θα φταίει ο τρόπος που περιγράφεις τόσο όμορφα κι αρμονικά την ιστορία τούτη Κάρυ, παρόλο που ουσιαστικά είναι ένα ημερολόγιο κι έχει ασυνέχειες συνήθως...αλλά και το γεγονός ότι φτάσαμε σε ενδιαφέροντα σημεία επιτέλους της ανάγνωσης ;)
κι είναι και νερουλάς που ανάβει και ξανάβει φωτιές??!!! ολαλα
μην αργείς τη συνέχεια, δε μπορώ κι εγώ να περιμένω... φιλάκια πολλά :)))

dimitris είπε...

Να σου θυμισω οτι για τον ''μπερμπαντη'' τον ''ξενοκοιτακτη'' τον κυρ-Σπυρο, οι τοτε Αθηναιοι του ειχανε προσαψει, οτι επειδη ηξερε πολλα στενα και δρομακια, ''εκοψε'' δρομο και ''τσακωσε'' το χρυσο μεταλλιο στον μαραθωνιο, ετσι λενε οι ''μεσιμεριανατζουδες'' της εποχης του υδροδιανομεα, αληθεια, ψεμματα, εκεινος ηξερε...

ΜΑΜΟΥΝΙ είπε...

@Χριστόφορος: Nαι κ.Χριστόφορε, έχετε δίκιο!
Η Κάρυ μου διαβάζει το ημερολόγιο τόσο παραστατικά που ώρες-ώρες νομίζω πως δεν είμαι το Μαμούνιον αλλά η φιλτάτη της κόρης ΝΙΟΒΗ!!!
Και πού να την έβλεπες και να την άκουγες την Κάρυ μου, κύριε Χριστόφορε!χιχιχιχιχιχιχιχι(είμαι τυχερό-είμαι τυχερό)χιχιχιχιχιχι!

kariatida62 είπε...

@ΟΝΕΙΡΕΜΑΤΑ: Σαν το Μαμούνι μου κι'εσύ Ονειρεμάτα, συνήθισες την γλώσσα και τώρα την ακούς πιο ευχάριστα...
Νερουλάς που ανάβει φωτιές έ? Διαθέτει τα δύο θεριά-στοιχεία της Ζωής! Το νερό και την φωτιά!
Τώρα θα βαλθεί να κατακτήσει και το τρίτο, το δυνατότερο!!!χαχαχαχαχα!

kariatida62 είπε...

@dimitris:Κανόνισε μια ερωτική τρυφερή ιστορία να μου την κάνεις εδώ μέσα Αναμνήσεις απο το Σεράγεβο!!!

-------
Και αν ήξερε μονοπάτια μαγκιά του στην τελική!
Ας τον έπιαναν! Δεν μπόρεσαν να το τεκμηριώσουν...άλλο μεγαλύτερο ελάττωμα της φυλής μας!
Ζηλοφθονώ εσένα που τα καραφέρνεις και γω δεν μπορώ! Οπότε επιδιώκω να υποβιβάσω και να απαξιώσω την όποια επιτυχία σου ρίχνοντας λάσπη!
Δεν συμφωνείς μαζί μου? Δεν την έχεις ξαναδεί αυτή την λάσπη να πετάγεται δεξιά κι'αριστερά σου με κάτι φτυάρια τόοοοοοοσο μεγάλα?

dimitris είπε...

Σωστα εμπρος στον δρομο που χαραξαν, ο κυρ-Σπυρος και ο Μαραντονα--το γκολ στην μισητη Αγγλια με το χερι--μαγκια τους???!!!

kariatida62 είπε...

@DIMITRIS: Το βλέπω εγω...το βλέπω έχετε βαλθεί μια εσύ μια ο άλλος να με σκάσετε!

Δημητράκη επιτέλους! Ο Μαραντόνα έβαζε γκολ φτιαγμένος! Ο φουκαριάρης ο Σπύρος για μια γκόμενα έγινε Μαραθωνοδρόμος!!!!!!!!!!
Στο ίδιο σακκί τους βάζεις μωρέ????!!!!!!!

χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχχααχα!
Δημητράκη δεν έχεις το Θεό σου!

Καπετάνιος είπε...

Πάντως ,πέρα από το χιουμοριστικό του πράγματος,
η ροή του λόγου με έχει συναρπάσει.
Τελικώς μου φαίνεται πως την σήμερον ημέραν ομιλούμε καθαρώς την ελληνοβαρβαρικήν!!!
Την καλησπέρα μου αγαπητή Κάρυ

Δήμητρα (φυσικένια) είπε...

Mε τον Δημητράκη εγώ... Ε... να μην το κακοκαρδίσω το παλληκάρι... έχουμε κι ίδιο όνομα!!

χα χα χα

kariatida62 είπε...

@Καπετάνιος: Mη λες πολλά τέτοια! Μη λες πολλά... Καπετάνιε, θα μπεις black list! Θα κακοχαρακτηριστείς....χαχαχαχαχαχαχαχα!

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα(Φυσικένια): E!!! αλοίμονο!!!
Εσυ Ταγμένη - Ορκισμένη!!!!!

...............στον Δημητράκη!
αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!

dimitris είπε...

Δημητρα καλησπερα, τι το ηθελες? Τι το ηθελες, μιλαμε οτι τα ''καταγραφει'' ολα και στην εχει φυλαγμενη, ανθρωπος του παθους, ΚΑΡΙΑΤΙΔΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Πολυ μου αρέσει αυτό το ημερολόγιο..
και το περιμενω πως και πως!

Αλλα και οταν πεταγεται το μαμουνι, πεθαινω στα γελια!

γεια σου ρε Κάρυ μορφή!

φιλακια πολλα

Δήμητρα (φυσικένια) είπε...

@Βρε Κάρυ... μα βρε Κάρυ...!!!

@Δημήτρη... δεν το ξέρω θαρρείς?? χα χα χα

kariatida62 είπε...

@dimitris:To Πάθος! Δεν νομιζεις πως χρειάζεται πολλές φορές κι'αυτό? Αφού και συ το υπηρετείς δεν νομίζεις????
Για σκέψου....

kariatida62 είπε...

@Coula: A! ρε Κούλα...το Μαμούνι το πας, μα και την Κάρυ συμπονάς...
Πιο πολλά φιλιά απο μένα!

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα: Ξέρω βρε Δήμητρα μ'αγαπάς κι'εσύ...
Λέμε και καμμιά @@@@@@@ να σπάμε πλάκα! χα!χα!

ξωτικό είπε...

Eντάξει !! πρόκαμα .... μπορεί να συνεχίσεις ...
Αφού φάς ένα τρικούβερτο φιλί που ήσουν εθελόντρια.(Εγώ βέβαια για Ελένη ήξερα και ουχί παντρεμένη αλλά ...θα δείξει....)
Φιλίιι

kariatida62 είπε...

@ξωτικό:Για ονόματα δεν ήξερα...ούτε για παντρεμένη!Μα βλέπεις δεν τα λέγανε όλα τούτα τότε!Τα διπλοκλείδωναν στο μπαούλο!

α Κενταύρου είπε...

Ο ανδριάντας του ευσταλούς τσολιά του Σπύρου Λούη είναι στη είσοδο του Αμαρουσίου.Ο καλλιτέχνης έχει φτιάξει με μπρούντζο μια μούμια να τρέχει κρατώντας κλάδο ελιάς.Σου στέλνω και τη σχετική ιστοσελίδα και σύγκρινετη με τη φωτό του Λούη με τη Φουστανέλα στους Ολυμπιακούς το 1936 .
http://news.pathfinder.gr/photoscope/greece/news/4129.html
Μου έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση εδώ και χρόνια γιατί περνάω συχνά από εκεί,είναι δυνατόν η επιτροπή που επέλεξε αυτό το άγαλμα να έχει έχει σχέση με τη γλυπτική?
Οσο για την ηρωίδα σου εξ αρχής φαινόταν ότι θα τα φόραγε τα κέρατα στον άντρα της,δεν χρειαζόταν να περάσει ο Λούης!

kariatida62 είπε...

@α-Κενταύρου: Κάρυ:Eύστοχες οι παραρατηρήσεις του Αστέρα μας Μαμούνι μου το πρόσεξες?
Mαμούνι:Eύστοχες,εύστοχες! Κύριε ΄Κένταυρε, εγώ ξέρω γιατί η επιτροπή επέλεξε το άγαλμα-μούμια!
Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο κ. Δημητράκης και βασικό μέλος η κ. Δήμητρα(Φυσικένια)χιχιχιχιχιχιχιχι!
Κάρυ:Σους μπρε μικρό εσύ! Μαρτυριάρικο!
----
Αστέρι μου, διακρίνω μία μομφή στα γραφόμενά σου για το ήθος της Κόρης...
Τα κέρατα μη τα βλέπεις τόσο άσχημα, όταν κανείς τα φορά! Τον βοηθούν πολλές φορές να αμύνεται μ'αυτά και θα μπορούσαμε ακόμη να υποστηρίξουμε ότι τον στολίζουν κιόλας!
Εξέτασε και αυτή την πλευρά του θέματος!χαχαχαχαχαχαχαχα!

α Κενταύρου είπε...

Aγαπητή μου είστε επηρεασμένη από το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα που μόλις αρχίζει όπου τα κέρατα των ταράνδων είναι σύνηθες θέαμα .
Να ρωτήσετε τους Έλληνας συζύγους αν αρέσκονται σε τέτοιου είδους στολίδια εκτός αν έχουν το χαρακτήρα της αμοιβαιότητας.

kariatida62 είπε...

@a-Κενταύρου:Αγαπητέ μου Κένταυρε!
Ευελπιστούσα ότι θα πρυτάνευε η επιστημονική σας ιδιότητα και θα προχωρούσατε σε ανάλυση των επιστημονικών μελετών περί κερασφόρων!
Αντ'αυτής διαπιστώνω για μία ακόμη φορά πως το παραδοσιακό του Ελληνος-Ανατολίτη ανδρός που με αφοσίωση διατηρείτε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο έτερης ματιάς!
Εστω και αυτής των επιστημόνων! χαχαχαχα!

dimitris είπε...

Kariatida 62 καλησπερα, στις επιτροπες μετεχουν ανθρωποι ΔΗΜΟΣΙΟΙ και οχι ανθρωποι σαν την Δημητρα και εμε, αλλωστε σαν ''υπηρετες'' του παθους, οπως μας λες, αλλα αγαλματα θα ''στηναμε'', ας πουμε την κρεβατοκαμαρα της ''πεινασμενης'' σε σκηνη ΑΚΑΤΑΛΗΛΗ με τον υδροδιανομεα ''μαραθωνοδρομο'', κυρ Σπυρο Λουη, αυτα...
Απο τον ''επιτροπο''.

matthaios o Krhs είπε...

Ωπα!!Νατα νάτα....!!!!Καψουρεύτικε ε κυρία τον Πίπη τον Λούη..τον νερουλά!!!Θέλω γρηγορα το νέο επεισόδιο!!χαχαχα..Οταν κερδίζει τον μαραθώνιο!να δούμε θα πάρει αυτόγραφο όπως οι Ρουβίτσες απο τον Σάκη η κάτι αλλο;..χαχαχαχαχα

kariatida62 είπε...

@dimitris:Aπο τον επίτροπο??? Της ενορίας????
Ουουουουουουου!!!! Μαμούνι μου πού πέσαμε!!!
Στον πειρήνα της mafia!!!!!xaxaxaxa!
Eπρεπε να τόχα υποψιαστεί απο το Καλοκαίρι που σε είδα να παίρνεις στη σειρά τα μοναστήρια του Λεκανοπεδίου και όχι μόνον!!! χαχαχαχαχαχαχα!
Όλα, μα όλα κάποια στιγμή, φανερώνονται μπροστά στο φως της ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!!

kariatida62 είπε...

@matthaios o Krhs:Ax! Ματθαίε, θα δούμε ποιος απο ποιον θα πάρει αυτόγραφο! Υπομονή..! :)

dimitris είπε...

Θου κυρια...

kariatida62 είπε...

@dimitris: Τω στοματί σου, ή το τω στοματί μου? χαχα!

Δήμητρα (φυσικένια) είπε...

Ρε Κάρυ, έχεις μια μανία να με πακετάρεις όμως... Μα τι να σου κάνω... αντρικό μυαλό, δεν το αρνήθηκα ποτέ! Με τους άντρες συμφωνώ περισσότερο. Και κυρίως με τους ρεαλιστές άντρες!
Και με τον Ίονν και με τον GiP άλλες φορές και με το Δημήτρη αλλού...

Όσο για την επιτροπή, θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι οι αναρχοαυτόνομοι δε συμμετέχουν σε επιτροπές και -όπως πολύ σωστά τα λέει ο φίλος μου Δημητράκης- αν συμμετείχαμε, άλλου είδους άγαλμα θα στήναμε.

Ειδικά εγώ, ρε Κάρυ, μούμια δε θα διάλεγα σίγουρα... το πιθανότερο είναι για την "πεινασμένη" να σκεφτόμουν κάτι ... πιο ακατάλληλο!!!

Και μιας και το έφερε η κουβέντα... "Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος??"

χα χα χα

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα(Φυσικένια):Ρε Δήμητρα όμως έχεις μια τάση να παρεξηγείς τα πάντα επάνω μου, ακόμα και το χιούμορ μου!
Μου κάνει εντύπωση πως εσύ ένα ανδρικό μυαλό δεν μπορείς και την δική μου έντονη αντρική συμπεριφορά να διακρίνεις, μέσα πάντα στην γυναικεία μου υπόσταση!
Τους αναρχοαυτόνομους προσπαθώ να τους προσεγγίσω..δεν έχω καταφέρει ακόμα να τους ακολουθήσω! Η μοναξιά τους ίσως με φοβίζει, γιατί έχω μάθει να ζω ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους αγαπώ με τα καλά και τα κακά τους!

Για μένα ο "βασιλιάς Αλέξανδρος" μ'ότι αυτός μπορεί να αντιπροσωπεύει....ΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΕΙ ΠΑΝΤΑ γοργόνα μου!

Δήμητρα (φυσικένια) είπε...

Ξέρεις Κάρυ,

δε νομίζω πως παρεξήγησα ποτέ τίποτα εγώ... και ειδικά το χιούμορ σου όταν και όπου αυτό υπάρχει.

Σου απάντησα όπως σου απάντησε και ο Δημήτρης.
Δες και την απάντηση στη Βάσσια στο ... χιουμοριστικό σου σχόλιο.

Καλημέρα.

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα: Δώσε μου λίγο χρόνο κορίτσι μου,(Σάββατο σήμερα-πολλές δουλειές) θα σου απαντήσω...

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα: Mόλις απάντησα στης Βάσσιας....